ReadyPlanet.com
วิธีการชำระเงิน

 

 ♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ดำรงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

 

ธนาคาร                    สาขา                           บัญชี                            เลขที่               

กสิกรไทย            ถนนเทพารักษ์                   ออมทรัพย์                259-2-49599-9     

กรุงเทพ              ถนนศรีนครินทร์                สะสมทรัพย์                227-0-13764-5