dot

dot
โรงงานผู้ผลิต"เฟอร์นิเจอร์สำนักงานไม้และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก"ภายใต้ยี่ห้อ และเป็นตัวแทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ LUCKY KINGDOM OKAMURA นานกว่า 30 ปีพร้อมทั้งรับผลิตเฟอร์นิเจอร์นอกแบบทุกประเภท  

                          

                                       

ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก

ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก รุ่น P-612H icon

 

ราคาปกติ  2,900 บาท

ลดเหลือ 1,500 บาท

 

More...
โต๊ะอเนกประสงค์

โต๊ะอเนกประสงค์ TN-75120 icon

 

ราคาปกติ  4,300 บาท

 ลดเหลือ 1,900 บาท

More...


ตู้ใส่เอกสาร icon

 

 ราคาปกติ 3,500 บาท

ลดเหลือ 1,500 บาท

More...
ตู้อเนกประสงค์

ตู้อเนกประสงค์ icon

ราคา 3,800บาท

More...
ตู้เหล็ก

ตู้เหล็ก 2 บานเปิดสีขาว icon

ราคาปกติ6,500บาท

ลดเหลือ1,900บาท

More...
ตู้เหล็ก

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด icon

ราคาปกติ6,800บาท

ลดเหลือ2,500บาท 

More...
ตู้ล็อคเกอร์

ตู้ล็อกเกอร์เหล็กLK-133S icon

ราคาปกติ14,500บาท

ลดเหลือ5,000บาท

More...


ตู้ล็อกเกอร์เหล็กLK-118,118s

ราคาปกติ8,500บาท 

ลดเหลือ3,500บาท 

More...
ตู้ล็อคเกอร์

ตู้ล็อกเกอร์เหล็กLK-112 icon

ราคาปกติ8,000บาท

ลดเหลือ3,200บาท

More...
ตู้ล็อคเกอร์

ตุ้ล็อกเกอร์เหล็กLK-109 icon

ราคาปกติ7,500บาท

ลดเหลือ2,800บาท

More...
ตู้ล็อคเกอร์

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LK-106 icon

ราคาปกติ7,000บาท

ลดเหลือ2,500บาท

More...