ตู้ล้อเลื่อน

ไม้ปิดผิวเมลามีนกันน้ำกันขูดขีด ล้อล็อคได้ด้านหน้า 2 ล้อ

 จำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

ราคาปกติ 3,200 ลดพิเศษเหลือ 1,400 รวมค่าขนส่ง

 

 
midyear sale

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด article
โต๊ะไม้อัด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ฝั่ง
ตู้ใส่เอกสาร article
ตู้อเนกประสงค์
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด