ReadyPlanet.com
SG-1812 ตู้เอกสารสูงบานเลื่อนกระจก

 

ตู้เอกสารสูงบานเลื่อนกระจก  

ขนาด 118x45x183 ซม.

  ราคาปกติ 6,900 บาท เหลือ 3,900 บาท

 
midyear sale

ตู้ไม้โชว์สีฟ้า รุ่น 6 บาน DC 007
ตู้ไม้โชว์ รุ่น 3 บานตั้ง
ตู้ไม้โชว์ รุ่น 2 บานตั้งแคบ
ตู้ไม้โชว์ รุ่น 2 บานตั้งกว้าง
ตู้ไม้โชว์ รุ่น 4 บาน DC 004
ตู้ไม้สีฟ้า รุ่น บานคู่ DC 005
ตู้ไม้สีฟ้า รุ่น บานเดี่ยว DC 006
FC-115 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก
LK-101 ตู้เอกสานบานเปิด
ตู้ล็อคเกอร์เตี้ย 9 ประตู
โต๊ะทำงานเหล็ก
LK-118 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง
LK-101S
LK-101M ตู้อเนกประสงค์
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด