โรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานครบวงจร ภายใต้ยี่ห้อ

                                             ผลิตทั้ง เฟอร์นิเจอร์ไม้ และ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

                        

                                                  

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต

ราคาปกติ 4,000 บาท

 ลดเหลือ 2,700 บาท

More...
โต๊ะเหล็ก
โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต

ราคาปกติ 3,800 บาท

ลดเหลือ 2,500 บาท

More...
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
รุ่น P-612H

 

ราคาปกติ  2,900 บาท

ลดเหลือ 1,500 บาท

 

More...
โต๊ะอเนกประสงค์
โต๊ะอเนกประสงค์ TN-75120

  ราคาปกติ  4,300 บาท

 ลดเหลือ 1,900 บาท

More...
ตู้ใส่เอกสารicon

 

 ราคาปกติ 3,500 บาท

ลดเหลือ 1,500 บาท

More...
ตู้เหล็ก
ตู้เหล็ก 2 บานเปิดสีขาว

ราคาปกติ6,500บาท

ลดเหลือ1,900บาท

More...
ตู้เหล็ก
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด

ราคาปกติ6,800บาท

ลดเหลือ2,500บาท 

More...
ตู้ล็อคเกอร์
ตู้ล็อคเกอร์เหล็กLK-133S

ราคาปกติ14,500บาท

ลดเหลือ5,000บาท

More...
ตู้ล็อคเกอร์เหล็กLK-118,118s

ราคาปกติ8,500บาท 

ลดเหลือ3,500บาท 

More...
ตู้ล็อคเกอร์
ตู้ล็อคเกอร์เหล็กLK-112

ราคาปกติ8,000บาท

ลดเหลือ3,200บาท

More...
ตู้ล็อคเกอร์
ตู้ล็อคเกอร์เหล็กLK-109

ราคาปกติ7,500บาท

ลดเหลือ2,800บาท

More...
ตู้ล็อคเกอร์
ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก LK-106

ราคาปกติ7,000บาท

ลดเหลือ2,500บาท

More...