ตู้เหล็ก 2 บานเปิดสีขาว

ขนาด 91(W) x 45(D) x91(H) cm           

ราคาปกติ 6,500 บาท    ลดเหลือ 1,900 บาท      

 

 
midyear sale

โต๊ะไม้อัด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ฝั่ง
ตู้ใส่เอกสาร article
ตู้อเนกประสงค์
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด